Prof. Juin-Yih Lai, Founder

Prof. Kueir-Rarn Lee

Prof. Yung Chang

Prof. Chung-Jung Chuang
Prof. Chia-Her Lin

Prof. Tsair-Wang Chung

Prof. Jung-Hui Chen

Prof. Shia-Chung Chen
Prof. Sheng-Jie You

Prof. Chien-Chieh Hu

Prof. Meng-Hui Li

Prof. Yi-Feng Lin

Prof. Hui-An Tsai

Assoc.Prof.Ta-Chin Wei

Assoc.Prof.Antoine Venault

Assoc.Prof.Wei-Song Hung

Prof. Jui-Ming Yeh

Prof. Da-Ming Wang

Prof. Duu-Jong Lee

Prof. Kuo-Lun Tung
Prof. Ying-Ling Liu

Chair Prof. Akon Higuchi

Prof. Yi-Ming Sun
Prof. Shing-Jiang Lue
Prof. Shu-Hsien Huang
Dr. Feng-Ming Ho
Assoc. Prof. Wei-Ren Liu
Assist. Prof. Chechia Hu
Assoc.Prof. Chun-Jen Huang
Assist.Prof. Bor-Kae Chang

 

:::Home

::
Chung Yuan Univ.

:: Chemical Engineering

 
 
      Home >  Key PersonnelProf. Jui-Ming Yeh
....
 
 

          
Prof. Jui-Ming Yeh

   
 

Ph.D., Chem., Drexel University 
E-mailjuiming@cycu.edu.tw

 

Current Positions:
Professor, Dept. of Chem., Chung Yuan Christian University

Director, Center for Nanotechnology, Chung Yuan Christian University

Chair, Master Program for Nanotechnology, Chung Yuan Christian University

 

Experience:

Researcher, Industrial Technology Research Institute, Taiwan


Honors and Awards:
2012 & 2017 Outstanding Research Award, Chung Yuan Christian University

2012~2018 Distinguished Professor, Chung Yuan University


Professional Speciality
Polymer Chemistry

Materials Chemistry

Biomimetic Materials

Research Fields
Organic-Inorganic Hybrid Materials
Anticorrossion Coating Materials
Gas Separation Membranes
Gas Sensing Materials

Biomimetic Supercapacitor Materials  

 
 Tel +886-3-265-4190

Fax+886-3-265-4198

Emailmembrane@cycu.edu.tw

Address

No.493, Xinzhong N. Rd., 

Zhongli Dist., Taoyuan City 320,

Taiwan (R.O.C.)